Czas pracy kierowców VademecumCzas pracy kierowców Vademecum

Czas pracy kierowców Vademecum

DrukujE-mail
Piąte wydanie zaktualizowane o najnowsze przepisy na 2013r. Kompleksowe ujęcie czasu pracy kierowców wg przepisów krajowych i unijnych oraz obsługi tachografów cyfrowych i analogowych
Cena sprzedaży 35,00 zł
Cena sprzedaży z rabatem
Cena sprzedaży bez VAT 33,33 zł
Rabat
Podatek 1,67 zł

  Publikacja zawiera najbardziej kompleksowe omówienie zagadnienia czasu pracy kierowcy na polskim rynku wydawniczym. Stan prawny 15.09.2013 r.

  Piąte wydanie podręcznika rozszerzone zostało o 40 stron, na których znalazły się omówienia takich tematów jak: Kodeks pracy w transporcie, praktyczne informacje dla kierowców i przewoźników; Kontrola drogowa wg europejskich norm; Zmiany w czasie pracy kierowców, które weszły w życie 15 lipca 2013 roku. W książce dodatkowo umieszczony został taryfikator naruszeń w Polsce, słowniczek kierowcy międzynarodowego, orzecznictwo sądowe i interpretacje urzędowe oraz kontrole drogowe.

  Publikacja zawiera również słowniczek kierowcy międzynarodowego w czterech językach (angielski,niemiecki, francuski i rosyjski) oraz jedyne w Polsce tłumaczenie tekstu jednolitego umowy AETR; zawiera nowy taryfikator naruszeń, orzecznictwo sądowe i interpretacje urzędowe.

   

  Spis treści:

  Wstęp

  I. Okresy aktywności kierowcy

  1.1 Zasady stosowania norm prawnych
  1.2 Definicje
  1.3 Dzienny czas prowadzenia pojazdu
  1.4 Zależność jazdy dziennej i odpoczynku
  1.5 Dojazd do pracy
  1.6 Praca załogi kilkuosobowej
  1.7 Tygodniowa aktywność kierowcy
  1.8 Tygodniowy okres prowadzenia
  1.9 Dwutygodniowy okres prowadzenia
  1.10 Przerwy w prowadzeniu pojazdów
  1.11 Przerwy w załodze dwuosobowej
  1.12 Problemy ze znalezieniem właściwego miejsca na przerwę
  1.13 Odpoczynki dzienne
  1.14 Odpoczynek dzienny w załodze
  1.15 Odpoczynek tygodniowy
  1.16 Wykorzystanie odpoczynku w pojeździe
  1.17 Wyjątki w stosowaniu norm
  1.18 Wyłączenia - czyli kto nie musi stosować przepisów rozporządzenia 561/2006?
  1.19 Umowa AETR
  1.20 Konsekwencje naruszania przepisów
  1.21 Sankcje w wyniku kontroli poza granicami Polski

  II. Przepisy krajowe

  2.1 Zakres stosowania przepisów krajowych
  2.2 Definicje
  2.2.1 Czas pracy kierowców zatrudnionych na podstawie stosunku pracy
  2.2.1.1 Czas pracy
  2.2.1.2 Czas dyżuru
  2.2.1.3 Czas pozostawania w dyspozycji
  2.2.1.4 Przerwy
  2.2.1.5 Odpoczynki
  2.2.1.6 Przepisy korelacji rozporządzenia 561/2006 z ustawą o czasie pracy kierowców
  2.2.1.7 Systemy czasu pracy
  2.2.1.7.1 Podstawowy czas pracy
  2.2.1.7.2 Równoważny czas pracy
  2.2.1.7.3 Przerywany czas pracy
  2.2.1.7.4 Zadaniowy system czasu pracy
  2.2.1.7.5 Mieszany system czasu pracy (art. 19 ucpk)
  2.2.1.7.6 Informowanie o przyjętym systemie czasu pracy
  2.2.1.7.7 Praca w nocy
  2.2.1.8 Godziny nadliczbowe
  2.2.1.9 Czas pracy kierowców - przedsiębiorców
  2.2.1.10 Obowiązki pracodawcy
  2.2.1.11 Dokumentowanie dni wolnych
  2.2.1.12 Normy czasu pracy obowiązujące przewoźników osób na liniach do 50 km
  2.3 Wybrane zagadnienia kodeksu pracy
  2.3.1 Charakterystyka ogólna przepisów KP
  2.3.2 Stosunki prawne przewoźnik - kierowca
  2.3.3 Urlopy
  2.3.4 Rozwiązanie umowy o pracę
  2.3.5 Obowiązki pracodawcy
  2.3.6 Obowiązki pracownika

  III. Tachografy analogowe

  3.1 Urządzenie rejestrujące
  3.2 Rodzaje tachografów
  3.3 Użytkowanie tachografu
  3.4 Rejestracja danych
  3.5 Wykresówki
  3.6 Fałszowanie zapisu
  3.7 Rejestracja błędów
  3.8 Do czego można wykorzystać jeszcze zapis tachografu analogowego?
  3.9 Konsekwencje naruszania zasad rejestracji

  IV. Tachografy cyfrowe

  4.1 Wiadomości ogólne
  4.2 Budowa systemu
  4.3 Rodzaje i sposoby zapisu danych
  4.4 Zasady zapisu w tachografie cyfrowym
  4.5 Użytkowanie tachografy cyfrowego
  4.5.1 Prezentacja najczęściej spotykanych tachografów cyfrowych
  4.5.2 Siemens
  4.5.2.1 Elementy obsługowe
  4.5.2.2 Wyświetlacz
  4.5.2.3 Rozpoczęcie użytkowania tachografu Siemens przez przedsiębiorstwo
  4.5.2.4 Użytkowanie tachografów przez kierowcę
  4.5.2.5 Zasady prawidłowego użytkowania drukarki tachografu
  4.5.2.6 Przegląd menu urządzenia
  4.5.2.7 Czas UTC, a rzeczywisty
  4.5.2.8 Wyświetlanie danych
  4.5.2.9 Komunikaty specjalne urządzenia
  4.5.2.10 Wydruki - struktura i rodzaje
  4.5.2.11 Piktogramy - obrazkowy język tachografu
  4.5.2.12 Manipulacje w zapisie
  4.5.2.13 Zmiany w funkcjonowaniu tachografów cyfrowych
  4.5.3 Actia Smartach
  4.5.3.1 Elementy obsługowe
  4.5.3.2 Tryby pracy i obsługa urządzenia
  4.5.3.3 Ustawienie trybu czasu drukowania danych
  4.5.3.4 Czas UTC i regulacja czasu lokalnego
  4.5.3.5 Sporządzanie wydruków
  4.5.3.6 Wpisy specjalne - OUT i Prom/Kolej
  4.5.3.7 Rozpoczęcie i zakończenie miejsca pracy
  4.5.3.8 Wpisy manualne
  4.5.3.9 Obsługa drukarki
  4.5.4 Stoneridge
  4.5.4.1 Podstawy obsługi
  4.5.4.2 Wpisy manualne
  4.5.4.3 Tryby specjalne
  4.5.4.4 Wydruki
  4.5.4.5 Czas lokalny i czas UTC
  4.5.4.6 Regulacja trybu wyświetlania danych
  4.5.4.7 Wskazania wyświetlacza
  4.5.8.8 Obsługa drukarki urządzenia
  4.5.4.9 Nowoczesne rozwiązania Stoneridge

  V. Kontrole drogowe

  Słowniczek kierowcy międzynarodowego
  Umowa AETR
  Notatki


  Niniejszy poradnik to prawdziwe kompendium wiedzy dotyczącej czasu pracy kierowców.

  Autor: Sebastian Paluch.

  Liczba stron 328