Praktyczne aspekty stosowania ADRPraktyczne aspekty stosowania ADR

Praktyczne aspekty stosowania ADR

DrukujE-mail
Podręcznik, poradnik z zakresu transportu towarów niebezpiecznych omawia tematykę ADR a w szczególności przepisy, obowiązki, wymagania, wyłączenia, oznakowanie
Cena sprzedaży 39,00 zł
Cena sprzedaży z rabatem
Cena sprzedaży bez VAT 37,14 zł
Rabat
Podatek 1,86 zł

  Książka Praktyczne aspekty stosowania ADR w przewozie towarów niebezpiecznych  spełnia dwa podstawowe zadania – służy  jako podręcznika dla słuchaczy kursów doskonalących dla kierowców przewożących towary niebezpieczne a po drugie – stanowi swego rodzaju „ściągę-poradnik” dla kierowców i innych osób będących uczestnikami przewozu, w szczególności nadawców, spedytorów i przewoźników, którzy już zdążyli w jakimkolwiek stopniu poznać specyfikę tego rodzaju działań.
  Autor Michał Kokociński  o publikacji: Jako praktyk, zajmujący się od kilku lat wyłącznie doradztwem w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych, jestem przekonany, że najlepszym sposobem na naukę jest korzystanie z różnego rodzaju wzorców i przykładów. Starałem się więc zamieścić w książce jak największą liczbę zadań odpowiadających sytuacjom spotykanym w codziennej pracy przewoźników i innych uczestników przewozu.

  Format A4, stron 206, wydanie 3, rok wydania 2015

  W książce dodatkowo umieszczono Tabelę A informację o ograniczeniach przewozu przez tunel, znaki i nalepki ostrzegawcze.

   

  Spis treści:

  Wymagania ogólne w zakresie transportu towarów niebezpiecznych.
  Przepisy dotyczące przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w polskim systemie prawnym.
  Umowa ADR a prawo europejskie i przepisy krajowe poszczególnych państw.
  Przepisy dotyczące transportu towarów niebezpiecznych różnymi rodzajami transportu.
  Umowa ADR - budowa i podstawy korzystania
  Zmiany przepisów ADR
  Uczestnicy przewozu i ich obowiązki
  Obowiązki nadawcy
  Obowiązki pakującego i zawiadowcy
  Obowiązki przewoźnika
  Obowiązki odbiorcy
  Obowiązki rozładowcy
  Wzajemne zaufanie i kontrola uczestników przewozu
  Klasyfikacja towarów niebezpiecznych.
  Informacje ogólne o klasyfikacji, tytuły klas.
  Kody klasyfikacyjne.
  Nalepki - graficzna prezentacja zagrożeń.
  Klasy towarów niebezpiecznych - opis
  Klasa 1 Materiały i przedmioty wybuchowe
  Klasa 2 Gazy
  Klasa 3 Materiały ciekłe zapalne
  Klasa 4.1 Materiały stałe zapalne, materiały samoreaktywne oraz materiały wybuchowe stałe odczulone
  Klasa 4.2 Materiały samozapalne
  Klasa 4.3 Materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą, gazy palne
  Klasa 5.1 Materiały utleniające
  Klasa 5.2 Nadtlenki organiczne
  Klasa 5.3 Materiały trujące
  Klasa 6.2 Materiały zakaźne
  Klasa 7 Materiały promieniotwórcze
  Klasa 8 Materiały żrące
  Klasa 9 Różne materiały i przedmioty niebezpieczne
  Rozpoznawanie zagrożeń, numer zagrożenia
  Wyłączenia
  Wyłączenia wynikające z charakteru operacji transportowej
  Wyłączenia dotyczące przewozu gazów
  Wyłączenia dotyczące przewozu paliw płynnych
  Wyłączenia wynikające z przepisów szczególnych
  Wyłączenia dotyczące towarów niebezpiecznych pakowanych w ilościach ograniczonych
  Wyłączenia dotyczące towarów niebezpiecznych pakowanych w ilościach wyłączonych
  Wyłączenia dotyczące próżnych, nieoczyszczonych opakowań
  Wyłączenia dotyczące ilości przewożonych w jednostce transportowej
  Wyłączenia dotyczące przewozu akumulatorów litowych
  Wymagania dla opakowań w których przewożone są towary niebezpieczne
  Opakowania w przewozie towarów niebezpiecznych – informacje podstawowe
  Podstawowe typy opakowań stosowane w przewozie towarów niebezpiecznych oraz ich oznakowanie
  Wymagania dotyczące dużych pojemników do przewozu luzem (DPPL)
  Wymagania dla opakowań stosowanych do przewozu towarów klasy 6.2 (Materiały zakaźne)
  Wymagania dotyczące naczyń ciśnieniowych
  Podstawowe zasady doboru opakowań
  Przewóz towarów niebezpiecznych – wymagania ogólne
  Wymagania podstawowe
  Przewóz w sztukach przesyłki
  Zasady ogólne
  Zakazy ładowania razem
  Środki ostrożności wobec żywności, środków spożywczych i karmy dla zwierząt
  Pakowanie razem
  Przewóz towarów niebezpiecznych w świetle Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym
  Ograniczenia ilości przewożonych towarów niebezpiecznych
  Wymagania dotyczące nadzorowania pojazdów
  Przewóz towarów niebezpiecznych przez tunele
  Dokumentacja
  Dokumenty wymagane podczas przewozu
  Dokument (list) przewozowy ADR
  Zapis dotyczący materiałów stwarzających zagrożenie dla środowiska
  Dokument przewozowy - przewóz sztuk przesyłki bez stosowania wyłączenia dotyczącego ilości przewożonych w jednostce transportowej
  Dokument przewozowy - przewóz sztuk przesyłki na warunkach wyłączenia dotyczącego ilości przewożonych w jednostce transportowej
  Dokument przewozowy - przewóz próżnych nieoczyszczonych jednostek ładunkowych, które zawierały towary niebezpieczne
  Dokument przewozowy  - przewóz towarów niebezpiecznych w cysternie
  Dokument przewozowy - przewóz towarów niebezpiecznych luzem
  Dokument przewozowy - przewóz odpadów niebezpiecznych podlegających przepisom ADR
  Dokument przewozowy  - wymagania specjalne dla określonych klas, grup towarów lub wynikające z okoliczności przewozu.
  Instrukcje pisemne
  Świadectwo dopuszczenia pojazdu ADR
  Oznakowanie
  Oznakowanie sztuk przesyłki
  Typowe oznakowanie sztuk przesyłki
  Oznakowanie strzałkami kierunkowymi
  Oznakowanie znaku dla materiałów zagrażającyh środowisku
  Oznakowanie opakowań zbiorczych
  Oznakowanie pojazdów, kontenerów, kontenerów-cystern oraz cystern przenośnych
  Tablice ostrzegawcze
  Oznakowanie jednostek transportowych przewożących sztuki przesyłki
  Oznakowanie jednostek transportowych przewożących towary niebezpieczne luzem
  Oznakowanie jednostek transportowych przewożących towary niebezpieczne w cysternach
  Oznakowanie znakiem dla materiałów w podwyższonej temperaturze i znakiem dla materiałów zagrażających środowisku
  Wymagania dla pojazdów przewożących towary niebezpieczne
  Wymagania dla pojazdów EX/II, EX/III, FL, OX, AT
  Wymagania dla pojazdów przewożących wyłącznie sztuki przesyłki (innych niż pojazdy EX/II lub EX/III)
  Wymagania dla pojazdów przewożących towary niebezpieczne luzem
  Wymagania w zakresie wyposażenia pojazdów w sprzęt przeciwpożarowy
  Inne wyposażenie, które powinno znajdować się w pojeździe przewożącym towary niebezpieczne
  Szkolenia osób biorących udział w przewozie towarów niebezpiecznych
  Obowiązki podmiotów zaangażowanych w przewóz towarów niebezpiecznych, związane z nadzorem i sprawozdawczością
  Doradca ds. bezpieczeństwa w transporcie drogowym towarów niebezpiecznych
  Sprawozdanie roczne
  Ochrona towarów niebezpiecznych
  Wymagania w zakresie ochrony dotyczące wszystkich podmiotów zobowiązanych do stosowania przepisów działu 1.10
  Wymagania w zakresie ochrony towarów dużego ryzyka
  Transport multimodalny (kombinowany)
  Co dalej
  Słownik
  Tabela A wykaz towarów według numerów UN