TachospeedTachospeed

Tachospeed

DrukujE-mail
zaawansowany program do rozliczania kierowców z tachografów cyfrowych, przygotowuje raporty kontrolne ITD oraz ewidencję czasu pracy kierowców dla PIP
Cena sprzedaży 613,77 zł
Cena sprzedaży z rabatem
Cena sprzedaży bez VAT 499,00 zł
Rabat
Podatek 114,77 zł
Wersja
Tachografy
Dodatkowy moduł PIP
Dodatkowy moduł RMK
Wybierz wariant

  Program Tachospeed jest sprzedawany na określoną liczbę pojazdów natomiast liczba kierowców jest dowolna:

  • Wersja od 1 do 19 pojazdów
  • Wersja MAX (20 i więcej pojazdów), program dodatkowo z możliwością założenia dodatkowych baz danych

   

  Program Tachospeed pozwala obsłużyć wybrany rodzaj tachografów:

  • Tachografy TC cyfrowe
  • Tachografy TA analogowe
  • Tachografy TA+TC analogowe i cyfrowe

   

  Program Tachospeed można rozbudować o dodatkowe moduły:

  • Dodatkowy modul PIP Ewiedncja + Diety PIP
  • Dodatkowy moduł RMK Rozszrzony Moduł Kontrolny RMK

   

  Tachospeed to zaawansowane oprogramowanie do archiwizacji, analizy, ewidencji i rozliczania czasu pracy kierowców z tachografów analogowych i/lub tachografów cyfrowych. Program umożliwia odczytanie i analizę aktywności kierowcy: czasu jazdy, innej pracy, dyspozycyjności, przerw i odpoczynków z wykresówek, kart kierowców, tachografów cyfrowych oraz pozostałych danych takich jak m.in. przebieg pojazdu, miejsca rozpoczęcia i zakończenia, jazdy bez karty, stany licznika, przeprawy promowe, kalibracje, przekroczenia prędkości, szczegółowe prędkości, zdarzenia i błędy. Program kontroluje czas pracy kierowcy zgodnie z przepisami rozporządzenia 561/2006 oraz AETR. Program posiada budowę modułową, moduły: analogowy, cyfrowy, ewidencyjny, rozszerzony moduł kontrolny pozwalają na analizę danych w różnych przekrojach i okresach, sporządzenie wydruków kontrolnych z wysokościami mandatów nakładanych przez ITD, sporządzenie ewidencji czasu pracy kierowców dla PIP (systemy rozliczeń: podstawowy, równoważny, zadaniowy, samozatrudnienie, praca realna, przestój, praca w porze nocnej, praca w niedziele i święta, nadgodziny 50%, nadgodziny 100%, średniookresowe, dyżury 50%, dyżury 100%, odbiory), przygotowanie zaświadczeń o nieprowadzeniu pojazdu, rozliczenie tankowań i paliwa, przypominanie o terminach odczytów, terminów związanych z użytkowaniem samochodu, rozliczenie delegacji i diet krajowych i zagranicznych i inne.

   ts800 1

   

  Demo programu Tachospeed

  Instrukcja obsługi Tachospeed

  Cennik oprogramowania Tachospeed

   

  ts800 2

   

  FUNKCJE PROGRAMU TACHOSPEED

   TachoSpeed TA+TC *:

  • wprowadzanie zeskanowanych wykresówek
  • automatyczny odczyt aktywności zarejestrowanych na tarczce oraz ilość przebytych kilometrów
  • możliwość dodania drugiego pojazdu w sytuacji gdy kierowca używał tarczki na kilku pojazdach
  • ręczne edycja aktywności, czasu pracy i ilości przebytych kilometrów
  • automatyczne wykrywanie jazdy w załodze
  • archiwizowanie zapisanych tarczek i danych cyfrowych oraz możliwość ich późniejszego przeglądania i analizowania
  • automatyczna weryfikacja prawidłowości podpisu cyfrowego przy wprowadzaniu do programu plików cyfrowych
  • podgląd aktywności , czasu pracy oraz ilości przejechanych kilometrów  zapisanych w postaci plików cyfrowych
  • archiwizacja plików cyfrowych w niezmienionym formacie DDD
  • możliwość zapisania w zewnętrznym katalogu zapisanych w bazie programu plików cyfrowych oraz wykresówek
  • możliwość wprowadzenia dodatkowych czynności , jak chorobowe,  urlop wypoczynkowy, okolicznościowy, itp.
  • możliwość ręcznego wprowadzenia aktywności zapisanych na wydruku z tachografu
  • integracja danych cyfrowych z danymi odczytanymi z zapisanych w bazie tarczek
  • generowanie raportów kontrolnych pod kątem Rozporządzenia 56 1/2006
  • generowanie raportów kontrolnych pod kątem Umowy AETR
  • generowanie raportów kontrolnych z wykroczeniami  zgodnych taryfikatora kar
  • przypominanie o wygasaniu badań technicznych pojazdów, ubezpieczeń, certyfikatów, ważności kart kierowców, badań lekarskich, itp.
  • generowanie, na podstawie wprowadzonych danych,  gotowych do podpisu              
   • zaświadczeń o działalności
   • karty ewidencyjnej kierowcy
   • oświadczeń poświadczających spełnianie wymagań i zatrudnienie kierowcy
   • karty ewidencyjnej pojazdu
  • identyfikacja różnicy przejechanych kilometrów
  • raport przebiegu pojazdu
  • porównywanie danych pobranych z tachografu cyfrowego i karty kierowcy
  • możliwość obliczenia średniego zużycia paliwa na podstawie pełnych tankowań

  * TachoSpeed TA nie obsługuje kart kierowców i tachografów cyfrowych, TachoSpeed TC nie obsługuje tarcz tacho

   

  raport700

   

  PIP Ewidencyjna i Diety (opcja dodatkowa):

  • ewidencja czasu pracy zgodna z wymogami PIP oraz system pracy i okresem rozliczeniowym obowiązującym w danej firmie
  • ewidencja czasu pracy z samozatrudnieniem
  • obliczanie czasu pracy, nadgodzin, dyżuru, pracy w porze nocnej, pracy w niedziele i święta
  • automatyczne generowanie „wniosku o udzielenie czasu wolnego”
  • automatyczny tryb odbioru dni wolnych od pracy lub możliwość samodzielnego ich przyporządkowania
  • eksport gotowej ewidencji do programu Excel oraz Płatnik
  • obliczanie delegacji: jedno- i kilkudniowych, krajowych i zagranicznych
  • obliczanie delegacji zagranicznych w walucie obcej lub w PLN
  • oblicznie czasu pracy na terenie Niemiec, Francji, Norwegii, Austrii, Włoch
  • pełna kontrola nad sposobem obliczania delegacji, tzn. nad wysokością stawki, krajem stawki, wysokością stawki noclegowej, itp.

   

  ewidencja800

  diety700

   

  RMK Rozszerzony Moduł Kontrolny (opcja dodatkowa):

  • generowanie zbiorczych raportów kontrolnych dla wszystkich, lub kilku wybranych kierowców jednocześnie
  • pełen dostęp do opcji oraz preferencji raportu kontrolnego
  • możliwość ustawienia 1 z 3 różnych metod identyfikacji naruszeń nieprzerwanej jazdy
  • generowanie raportów kontrolny zawierających szczegółowe informacje dotyczące aktywności kierowców i czasów ich trwania
  • pełna edycja danych widocznych na raporcie
  • możliwość zaznaczenia błędu selektora
  • możliwość sporządzenia kontroli takiej, jak przeprowadza inspekcja poprzez skorzystanie z protokołu i decyzji

   

  ts800 3

   

  Program Tachospeed jest używany przez służby kontrolne, takie jak:

  • Policja;
  • Inspekcja Transportu Drogowego (ITD);
  • Izba Celna;
  • Straż Graniczna.

   

  Zalety:

  • działa w oparciu o najnowsze przepisy czasu pracy kierowców, tj. Rozporządzenie 561/2006;
  • prosta i łatwa instalacja;
  • konkurencyjna cena;
  • analiza danych z tachografów cyfrowych;
  • możliwość pracy w sieci (wersja MULTI);
  • innowacyjna jakość oraz nowoczesne rozwiązania informatyczne;
  • możliwość dostosowana oferty dla potrzeb klienta;
  • serwis oraz wsparcie techniczne;
  • szybki dostęp do aktualizacji.

   

  Dostępne wersje językowe:

  • polska;
  • angielska;
  • rumuńska;
  • bułgarska;
  • ukraińska;
  • czeska;
  • słowacka;
  • portugalska;
  • hiszpańska;
  • chorwacka;

   

  Wymagania sprzętowe:

  • procesor 500 MHz;
  • 256 MB pamięci RAM (zalecane 512 MB);
  • 50 MB na dysku twardym;
  • napęd CD-ROM;
  • port USB;
  • czytnik kart kierowców;
  • monitor 800x600 pikseli (zalecany 1024x768);
  • karta sieciowa LAN (dla wersji wielostanowiskowej);
  • połączenie internetowe lub telefoniczne do aktywacji i aktualizacji programu.

   

  System operacyjny

  • Microsoft Windows 7/8/8.1/10