Testy kwalifikacja wstępna i uzupełniającaTesty kwalifikacja wstępna i uzupełniająca

Testy kwalifikacja wstępna i uzupełniająca

DrukujE-mail
Płyta CD z testami dla kierowców zawodowych do sprawdzenia wiedzy z zakresu egzaminu na kwalifikację wstępną oraz uzupełniającą
Cena sprzedaży 20,00 zł
Cena sprzedaży z rabatem
Cena sprzedaży bez VAT 16,26 zł
Rabat
Podatek 3,74 zł

  Na płycie znajduje się ponad 2000  pytań testowych. Program służy do sprawdzenia wiedzy z zakresu egzaminu na kwalifikację wstępną oraz uzupełniającą. Pytania na płycie podzielone są na dwie kategorie:

  • Transport drogowy rzeczy kat. C1, C1+E, C, C+E  i
  • Transporty drogowy osób kat. D1, D1+E, D, D+E.

  W każdej z kategorii można przeprowadzić testy.  Każda z kategorii posiada do wyboru dwie opcje sprawdzenia wiedzy: NAUKA l EGZAMIN.


  OPCJA NAUKA do  przeglądania wszystkich pytań z możliwością sprawdzenia wiedzy.

  OPCJA EGZAMIN
  to zestaw 30 losowo wybranych pytań. Pierwszych 20 pytań losowanych jest z wiedzy podstawowej, w tej części wymaganych jest 80% poprawnych odpowiedzi. Ostatnie 10 pytań losowanych jest z wiedzy specjalistycznej, w tej części do zaliczenia jest 50% poprawnych odpowiedzi. W tej wersji programu dołożona została możliwość  wykonania wydruku z egzaminu. Wydruk jest zbliżony do wydruku uzyskiwanego w programie z serii ,,Prawko standard". Wydruk także można zapisać do pliku PDF. Na wydruku istnieje możliwość wybrania wersji z godziną egzaminu lub bez niej.

  Transport drogowy osób  kat. D, D+E
  Spis zagadnień:

  • Poznanie charakterystyk układu przeniesienia napędu w celu jego optymalnego wykorzystania,
  • Poznanie charakterystyki technicznej i sposobu działania urządzeń służących bezpieczeństwu w celu zapewnienia panowania nad pojazdem, zminimalizowania i zapobiegania awariom jego zużycia,
  • Umiejętność optymalizacji zużycia paliwa oraz jazda w warunkach specjalnych,
  • Umiejętność zapewnienia pasażerom komfortu i bezpieczeństwa,
  • Umiejętność równomiernego obciążenia pojazdu zgodnie z wymaganiami przepisów bhp i zasadami prawidłowego użytkowania pojazdu,
  • Poznanie uwarunkowań społecznych dotyczących transportu drogowego i rządzących nim zasad,
  • Poznanie przepisów regulujących przewóz pasażerów,
  • Uświadomienie kierowcom zagrożenia wypadkami na drodze i w pracy,
  • Umiejętność zapobiegania przestępstwom i przemytowi nielegalnych imigrantów,
  • Umiejętność zapobiegania zagrożeniom fizycznym,
  • Świadomość znaczenia predyspozycji fizycznych i psychicznych,
  • Umiejętność oceny sytuacji awaryjnych, zachowanie w sytuacjach krytycznych,
  • Umiejętność zachowania się w sposób poprawiający wizerunek przewoźnika,
  • Poznanie uwarunkowań ekonomicznych dotyczących pasażerskiego przewozu drogowego i organizacji rynku.


  Transport drogowy rzeczy , kat. C, C+E
  Spis zagadnień:

  • Poznanie charakterystyk układu przeniesienia napędu w celu jego optymalnego wykorzystania,
  • Poznanie charakterystyki technicznej i sposobu działania urządzeń służących bezpieczeństwu w celu zapewnienia panowania nad pojazdem, zminimalizowania i zapobiegania awariom jego zużycia,
  • Umiejętność załadowania pojazdu zgodnie z wymaganiami przepisów bhp i zasadami prawidłowego użytkowania pojazdu,
  • Umiejętność optymalizacji zużycia paliwa oraz jazda w warunkach specjalnych,
  • Poznanie uwarunkowań społecznych dotyczących transportu drogowego i rządzących nim zasad,
  • Poznanie przepisów regulujących przewóz towarów,
  • Uświadomienie kierowcom zagrożenia wypadkami na drodze i w pracy,
  • Umiejętność zapobiegania przestępstwom i przemytowi nielegalnych imigrantów,
  • Umiejętność zapobiegania zagrożeniom fizycznym,
  • Świadomość znaczenia predyspozycji fizycznych i psychicznych,
  • Umiejętność oceny sytuacji awaryjnych, zachowanie w sytuacjach krytycznych,
  • Umiejętność zachowania się w sposób poprawiający wizerunek przewoźnika,
  • Poznanie uwarunkowań ekonomicznych dotyczących przewozu drogowego i organizacji rynku.


  Płyta posiada opcję egzamin oraz  ,,sprawdź", która pozwala na przeanalizowania wszystkich zaznaczonych odpowiedzi kursanta.