Vademecum Przewozu DrogowegoVademecum Przewozu Drogowego

Vademecum Przewozu Drogowego

DrukujE-mail
Książka opisuje zagadnienia i przepisy regulujące transport drogowy, polecana dla kandydatów na kierowców zawodowych oraz osób związanych z transportem do wykorzystania na kursach z zakresu kwalifikacji wstępnej
Cena sprzedaży 37,00 zł
Cena sprzedaży z rabatem
Cena sprzedaży bez VAT 35,24 zł
Rabat
Podatek 1,76 zł

  VADEMECUM PRZEWOZU DROGOWEGO, Wybrane zagadnienia kursów kierowców zawodowych to publikacja napisana w prosty sposób, wyjaśniająca podstawowe zagadnienia transportowe i przepisy regulujące transport, polecana dla kandydatów na kierowców zawodowych oraz osób zajmującym się transportem drogowym. Ze względu na omawiane zagadnienia może by wykorzystywana na kursach kwalifikacji wstępnej, certyfikatu kompetencji zawodowych czy też na szkoleniu okresowym.

   

  Spis treści:

  I. Zakres przepisów transportowych
  II. Cel stosowania przepisów regulujących transport
  III. definicje stosowane w przepisach transportowych
  IV. Kto może zostać przewoźnikiem?
  V. Certyfikat kompetencji zawodowych
  VI. Procedury administracyjne
  VII. Ryzyko utraty uprawnień przewozowych
  VIII. Zmiana danych zawartych w zezwoleniu/licencji
  IX. Działalność spedycyjna
  X. Transport międzynarodowy
  XI. Kabotaż
  XII. Konsekwencje naruszania norm rozporządzenia 1072/2009
  XIII. Świadectwa kierowcy
  XIV. Zezwolenia międzynarodowe
  XV. Przewozy na potrzeby własne
  XVI. Przepisy krajowe i międzynarodowe
  XVII. Najważniejsze umowy i konwencje międzynarodowe
  XVIII. Przepisy Unii Europejskiej
  XIX. Przepisy bezpieczeństwa ruchu drogowego
  XX. Rodzaje uprawnień
  XXI. Jakie dokumenty w trakcie kontroli?
  XXII. Opłaty drogowe
  XXIII. Opłaty drogowe w innych krajach
  XXIV. Odpowiedzialność z tytułu kontroli drogowej
  XXV. Odwołanie kar
  XXVI. Warunki techniczne
  XXVII. Ustalenie i oznakowanie nienormatywności pojazdu
  XXVIII. Źródła danych na temat dozwolonych gabarytów
  XXIX. Pilotaż pojazdów nienormatywnych
  XXX. Naciski osi - kontrola drogowa gabarytów pojazdów
  XXXI. Odpowiedzialność finansowa
  XXXII. Zakazy ruchu pojazdów  ciężarowych
  XXXIII. Odpowiedzialność przewoźnika w przewozach krajowych i międzynarodowych
  XXXIV. Mocowanie ładunków w transporcie drogowym
  XXXV. Poznanie przepisów regulujących przewóz pasażerów

  Książka formatu A5, ilość stron 312

  Autor książki - Sebastian Paluch