urlopURLOP od 20.07.2018r. do 27.07.2018r. Zamówienia złożone w tym terminie będą realizowane od 30.07.2018r.urlop

Czas pracy kierowcy wg Rozporządzenia 561/2006

Szkolenie z zakresu Rozporządzenia 561/2006, czasu prowadzenia pojazdu, przerwy i okresy odpoczynku kierowców wykonujących przewóz drogowy rzeczy i osób.

Szkolenia z zakresu Systemu Tachografów Cyfrowych dla kierowców i przedsiębiorców.