Szkolenia z zakresu Systemu Tachografów Cyfrowych dla kierowców i przedsiębiorców.

Cele szkolenia:

 • Zdobycie wiedzy w zakresie przepisów, obowiązków, kar wynikających z posiadania i użytkowania tachografów cyfrowych.
 • Nabycie umiejętności obsługi tachografu cyfrowego, interpretacji wydruków, znaczenia piktogramów.
 • Pobieranie i archiwizacja danych z cyfrowych tachografów i kart chipowych.

Program szkolenia:

 • Uregulowania prawne dotyczące systemu tachografów cyfrowych. Przepisy unijne i krajowe.
 • Rodzaje kart, funkcje kart: kierowcy, przedsiębiorstwa, warsztatowej i kontrolnej.
 • Obowiązki kierowcy i przedsiębiorcy. Zagubienie, uszkodzenie karty, częstotliwość pobierania, wpisy manualne, sporządzanie wydruków, zaświadczenia o nieprowadzeniu pojazdu, dokumentacja, legalizacja tachografu, kontrola na drodze.
 • Kary i sankcje wynikające z nieprawidłowego stosowania tachografów cyfrowych.
 • Budowa tachografu cyfrowego. Wyświetlacz, szczeliny kart, przyciski, drukarka, gniazdo poboru danych.
 • Czas UTC i czas lokalny w tachografie cyfrowym.
 • Znaczenie piktogramów.
 • Analiza wydruków z tachografu cyfrowego.
 • Obsługa tachografu cyfrowego. Logowanie karty w tachografie, wpisy manualne, stany szczególne, bieżąca obsługa, komunikaty błędów i usterek.
 • Pobieranie danych z tachografu cyfrowego i kart. Przegląd urządzeń i sposobu pobierania.

Metody szkoleniowe:

 • Interaktywny wykład.
 • Prezentacje multimedialne z symulatorem tachografów.
 • Ćwiczenia praktyczne na zestawie szkoleniowym z wbudowanym tachografem, do wyboru tachografy: Siemens VDO (DTCO1381), ACTIA (SmarTach) oraz Stoneridge (SE 5000).