Czas pracy kierowcy wg Rozporządzenia 561/2006

Szkolenie z zakresu Rozporządzenia 561/2006, czasu prowadzenia pojazdu, przerwy i okresy odpoczynku kierowców wykonujących przewóz drogowy rzeczy i osób.

Cel szkolenia:

 • Zdobycie wiedzy z zakresu norm prowadzenia pojazdu, przerw i okresów odpoczynków kierowców wykonujących przewozy drogowe wg Rozporządzenia 561/2006.

Program szkolenia:

 • Zasady stosowania Rozporządzenia 561/2006.
 • Definicje: czas prowadzenia pojazdu, inna praca, przerwa, odpoczynek, dyspozycyjność, dzienny okres odpoczynku, załoga kilkuosobowa itd.
 • Czas prowadzenia pojazdu. Normy dziennego i tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu.
 • Przerwy w prowadzeniu pojazdu.
 • Odpoczynek dzienny, skrócenia.
 • Odpoczynek tygodniowy regularny i skrócony, rekompensata.
 • Przeprawa promowa.
 • Czas spędzony na dojeździe lub powrocie do/z miejsca postoju pojazdu.
 • Odpowiedzialność za naruszenia przepisów.
 • Wyjątki - odstąpienie od przepisów.
 • Krajowe zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu.
 • Świadectwo działalności wg wzoru europejskiego.
 • Opisywanie wykresówek - awers i rewers tarczy.
 • Kary za niestosowanie przepisów.

Metody szkoleniowe:

 • Interaktywny wykład.
 • Prezentacje multimedialne.