Zmieniono ustawę o czasie pracy kierowców. Celem ustawy o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców jest wypełnienie obowiązków państwa członkowskiego wynikających z rozporządzenia (WE) nr 561/2006.

Ustawa m.in. określa wysokość kar za wykonywanie przewozu drogowego z naruszeniem przepisów dotyczących stosowania tachografów cyfrowych.

Treść ustawy