W dniu 7 czerwca 2011 r. Komisja Europejska wprowadziła decyzję wykonawczą w sprawie obliczania dziennego czasu prowadzenia pojazdu zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady.

Niniejsza decyzja ujednoliciła zasady obliczania dziennego czasu prowadzenia pojazdu wg rozporządzenia 561/2006 w sytuacji, w której kierowca nie wykorzystał całego dziennego odpoczynku tzn. regularnego dziennego okres odpoczynku trwającego 11 godzin lub regularnego dziennego okres odpoczynku podzielonego na 2 części 3 godziny i 9 godzin lub skróconego dziennego okres odpoczynku trwającego nie mniej niż 9 godzin.

Na mocy decyzji obliczanie dziennego okresu prowadzenia pojazdu kończy się z początkiem nieprzerwanego okresu odpoczynku trwającego co najmniej 7 godzin i również po takim odpoczynku należy rozpocząć jego obliczanie.

Do tej pory niezachowanie należytych dziennych odpoczynków skutkowało sumowaniem dziennego czasu prowadzenia, aż do wystąpienia przepisowego regularnego bądź skróconego odpoczynku. Tak naliczane kary mogły były bardzo wysokie, bowiem przekroczenie dziennego czasu prowadzenia pojazdu, mogło stanowić sumę czasów prowadzenia nawet z kilku dni.

Treść decyzji