Nowa ustawa o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz ustawy o transporcie drogowym została opublikowana w dniu 16 sierpnia 2011 roku i wchodzi w życie po 14 dniach. Ustawa zakończyła możliwość stosowania żółtych kart urlopowych.

Po długim okresie przejściowym, w którym na terenie kraju stosowano łączenie żółte tracze oraz elektroniczne zaświadczenia o nieprowadzeniu pojazdu (wzór był kilkakrotnie nowelizowany) w końcu jedynie obowiązującym dokumentem jest zaświadczenie w formie elektronicznej. Zaświadczenie dotyczy przewozów krajowych i międzynarodowych. Zaświadczenie wystawia się w przypadku gdy kierowca:

 • przebywał na zwolnieniu lekarskim od pracy z powodu choroby;
 • przebywał na urlopie wypoczynkowym;
 • miał czas wolny od pracy;
 • prowadził pojazd wyłączony z zakresu stosowania rozporządzenia (WE) nr 561/2006 lub Umowy AETR;
 • wykonywał inna pracę niż prowadzenie pojazdu;
 • pozostawał w gotowości.

Zaświadczeniem powinni posługiwać się oczywiście kierowcy, a także przedsiębiorcy samodzielnie wykonujący przewóz drogowy (oświadczenie).

Do kontroli dokumentów, a w tym posiadania zaświadczenia o nieprowadzeniu pojazdu, uprawnieni są:

 • funkcjonariusze Policji;
 • inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego;
 • funkcjonariusze celni;
 • funkcjonariusze Straży Granicznej;
 • inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy

Treść ustawy

Wzór zaświadczenia