Ustawa z dnia 16 września 2011r.  o zmianie ustawy o transporcie drogowym i zmianie niektórych innych ustaw wprowadziła wiele istotnych zmian w tym zmiany w ustawie o czasie pracy kierowców.

Kierowca, który wykonuje pracę w porze nocnej chociażby 1 minutę nie może pracować dłużej niż 10 godzin w danej dobie. Poprzednia nowelizacja ustawy o czasie pracy kierowcy miała m.in. na celu dostosowanie do zapisów Dyrektywy Unijnej 2002/15/WE wg której pora nocna to okres co najmniej 4 godzin pomiędzy godz. 000 a 700, niestety nowelizacja nie określała godzin pracy w porze nocnej. Zatem należało przyjąć za kodeksem pracy, że pora nocna to okres kolejnych ośmiu godzin pomiędzy godz. 2100 a 700. Tym razem w nowelizacji usunięto niedopatrzenie i do ustalenia czasu pracy przyjęto nową definicję, pora nocna to okres 4 godzin pomiędzy 000 a 700. Dzięki temu zapisowi kierowcy aby nie pracować w porze nocnej mogą rozpocząć pracę tuż po godzinie 4-tej, w takim przypadku ich czas pracy może być dłuższy niż 10 godzin w danej dobie.

Indywidualny rozkład czasu pracy kierowcy może zakładać różne godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy, jeżeli kierowca rozpocznie w tej samej dobie (przez dobę należy rozumieć 24 kolejne godziny, poczynając od godziny, w której kierowca rozpoczyna pracę zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy) kolejny okres pracy to wedle nowych przepisów nie stanowi to pracy w godzinach nadliczbowych.

Treść ustawy