Nowa ustawa o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców weszła w 28 czerwca 2009r. Kolejna nowelizacja ustawy o czasie pracy kierowcy była skutkiem zarzutów Komisji Europejskiej o niewykonaniu unijnej dyrektywy 2002/15/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 2002 r. w sprawie organizacji czasu pracy osób wykonujących czynności w trasie w zakresie transportu drogowego.