Tachografy, czyli urządzenia do pomiaru przejechanej przez pojazd drogi, prędkości oraz godzin pracy i odpoczynku kierowcy są obowiązkowym wyposażeniem autobusów i ciężarówek o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) powyżej 3,5 tony.

Aktualny cennik za wydawanie kart do tachografów cyfrowych przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych ( w skrócie PWPW ).

Od 1 października 2011 r. stosuje się ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr 1266/2009 dotyczące usprawnienia tachografów cyfrowych zmieniające między innymi sposób rejestrowania przez tachograf czasu trwania krótkich podjazdów tzw. reguła 1 minuty.

Komisja Europejska w Rozporządzeniu 581/2010 z dnia 1 lipca 2010r. określiła maksymalne okresy na wczytanie odpowiednich danych z jednostki pojazdowej i karty kierowcy, określiła również zakres danych podlegających wczytaniu z tachografu cyfrowego.

Tabela z porównaniem najważniejszych funkcji czytników do tachografów

Od 1 maja 2006 roku tachografy cyfrowe są montowane w nowo rejestrowanych pojazdach o łącznej ładowności powyżej 3,5 tony służących do przewozu rzeczy lub przewozu osób. Tachografy są urządzeniami rejestrującymi czas pracy, kierowców, przebytą drogę, symbole krajów, stany szczególne, zdarzenia i usterki.

UTC - Universal Time Coordinated (GMT Greenwich Mean Time) - format czasu wykorzystywany w systemie tachografów cyfrowych. Czas UTC nie uwzględnia lokalnych zmian np. czasu letniego/zimowego. Wszystkie tachografy stosowane w Unii Europejskiej rejestrują czynności, sporządzają wydruki w tym samym czasie UTC.

Odczyt tachografów cyfrowych wymaga specjalnego czytnika lub połączenia z komputerem, na którym jest zainstalowany program obsługujący odczyt tachografów np. tachospeed. Porównując oba rozwiązania należy wziąć pod uwagę długi czas odczytu i wygodę stosowania. Na korzyść czytników przemawiają zalety takie jak mobilność, niewielkie wymiary, możliwość zasilania z tachografu, prosta obsługa i pojemna pamięć.

Odczyt danych z kart kierowców wymaga zastosowania czytnika, w tym celu można zastosować uniwersalny czytnik kart inteligentnych podłączany do USB komputera z zainstalowanym specjalnym oprogramowaniem lub urządzenie wielofunkcyjne dedykowane do odczytu kart kierowców i pamięci tachografów wyposażone we własną pamięć.

Komisja Europejska w Rozporządzeniu 581/2010 z dnia 1 lipca 2010r. określiła maksymalny okres na wczytanie danych z tachografów cyfrowych na 3 miesiące zarejestrowanej działalności.

Komisja Europejska w Rozporządzeniu 581/2010 z dnia 1 lipca 2010r. wydłużyła maksymalny okres na wczytanie danych z kart kierowców do 28 dni zarejestrowanej działalności.

Karta kontrolna wydawana jest kierownikowi lub dowódcy jednostki organizacyjnej organu upoważnionego do kontroli tachografów cyfrowych przez podmiot wydający karty, którym w Polsce jest Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.