Karta kontrolna wydawana jest kierownikowi lub dowódcy jednostki organizacyjnej organu upoważnionego do kontroli tachografów cyfrowych przez podmiot wydający karty, którym w Polsce jest Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.

Opłata netto za wydanie Karty Kontrolnej 193,20 PLN (237,64 PLN brutto). Karta kontrolna umożliwia dostęp do danych przechowywanych w tachografach lub kartach kierowców w celu odczytu, drukowania i pobierania.

karta kontrolna

Karta warsztatowa umożliwia przechowywanie następujących danych:

  • Identyfikacja karty
  • Identyfikacja posiadacza karty
  • Dane dotyczące czynności kontrolnej. Karta kontrolna umożliwia przechowywanie przynajmniej 230 takich zapisów