Komisja Europejska w Rozporządzeniu 581/2010 z dnia 1 lipca 2010r. wydłużyła maksymalny okres na wczytanie danych z kart kierowców do 28 dni zarejestrowanej działalności.

Dotychczas częstotliwość pobierania danych z karty kierowcy określa Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie częstotliwości pobierania danych z tachografów cyfrowych i kart kierowców oraz warunków przechowywania tych danych.

odczyt karty kierowcy

 • Dane z karty kierowcy podmiot pobiera:
  • co najmniej raz na 21 dni;
  • przed ustaniem stosunku pracy danego kierowcy;
  • przed upływem terminu rozwiązania umowy, na podstawie której świadczone były przewozy na rzecz podmiotu wykonującego przewozy drogowe;
  • w przypadku utraty ważności karty kierowcy;
  • w oznaczonym terminie - w przypadku żądania przez uprawnione organy administracji publicznej lub uprawnione podmioty.
 • Dane z karty kierowcy mogą być pobierane częściej niż co 21 dni, jeśli ich pobieranie stwarzałoby ryzyko utraty danych związanych z prowadzeniem pojazdu wykonującego przewóz drogowy.
 • Dane z karty kierowcy mogą być pobierane rzadziej niż co 21 dni w przypadku uzasadnionym sporadycznym użytkowaniem karty kierowcy.
 • Pobrane dane z kart kierowców, podmiot przechowuje w oryginalnym formacie przez okres co najmniej dwunastu miesięcy, licząc od daty ich zarejestrowania.
 • Podmiot przechowujący dane zapewnia zabezpieczenie tych danych przed ich utratą oraz dostępem osób nieuprawnionych, a także zapewnia takie przechowywanie danych, aby były one czytelne i uporządkowane.

Kary za naruszenie przepisów dotyczących pobierania danych z karty kierowcy:

 • Naruszenie obowiązku wczytywania wymaganych danych z karty kierowcy 500zł
 • Udostępnienie podczas kontroli w przedsiębiorstwie niepełnych danych o okresach aktywności kierowcy - za każdy dzień 300zł
 • Nieudostępnienie podczas kontroli w przedsiębiorstwie danych wczytanych z tachografu cyfrowego i karty kierowcy, przechowywanych w przedsiębiorstwie - za każdy dzień 500zł

Treść rozporządzenia