Komisja Europejska w Rozporządzeniu 581/2010 z dnia 1 lipca 2010r. określiła maksymalny okres na wczytanie danych z tachografów cyfrowych na 3 miesiące zarejestrowanej działalności.

Dotychczas częstotliwość pobierania danych z pamięci tachografów cyfrowych określa Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie częstotliwości pobierania danych z tachografów cyfrowych i kart kierowców oraz warunków przechowywania tych danych.

pobieranie danych z cyfrowego tachografu

 • Dane z cyfrowego tachografu podmiot pobiera:
  • co najmniej raz na 3 miesiące;
  • natychmiast:
   • przed trwałym bądź okresowym przekazaniem pojazdu innemu podmiotowi,
   • w sytuacji wadliwego funkcjonowania bądź uszkodzenia tachografu cyfrowego, umożliwiających jednakże pobranie zarejestrowanych w nim danych,
   • w przypadku wycofania pojazdu z tachografem cyfrowym z użytkowania;
  • w oznaczonym terminie - w przypadku żądania przez uprawnione organy administracji publicznej lub uprawnione podmioty.
 • Dane z tachografu cyfrowego mogą być pobierane częściej niż co 3 miesiące, jeśli ich pobieranie stwarzałoby ryzyko utraty danych związanych z prowadzeniem pojazdu wykonującego przewóz drogowy.
 • Dane z tachografu cyfrowego mogą być pobierane rzadziej niż co 3 miesiące w przypadku uzasadnionym sporadycznym użytkowaniem pojazdu z tachografem cyfrowym.
 • Pobrane dane z tachografów cyfrowych, podmiot przechowuje w oryginalnym formacie przez okres co najmniej dwunastu miesięcy, licząc od daty ich zarejestrowania.
 • Podmiot przechowujący dane zapewnia zabezpieczenie tych danych przed ich utratą oraz dostępem osób nieuprawnionych, a także zapewnia takie przechowywanie danych, aby były one czytelne i uporządkowane.

Kary za naruszenie przepisów dotyczących pobierania danych z tachografu cyfrowego:

 • Naruszenie obowiązku wczytywania wymaganych danych z tachografu cyfrowego 500zł
 • Nieudostępnienie podczas kontroli w przedsiębiorstwie danych wczytanych z tachografu cyfrowego i karty kierowcy, przechowywanych w przedsiębiorstwie - za każdy dzień 500zł

Treść rozporządzenia