Poradnik Obsługa tachografu cyfrowego został stworzony w celu przybliżenia tematyki tachografów cyfrowych, wskazuje jakie obowiązki wynikają z posiadania samochodów z tachografami cyfrowymi, od czego rozpocząć, w co należy się wyposażyć, na co należy zwrócić uwagę podczas obsługi itd.

tachograf cyfrowy

 • Jeżeli zamówiliśmy samochód z tachografem cyfrowym warto zainteresować się jaki tachograf zostanie zamontowany, dopuszczone są 4 tachografy: najczęściej spotykany SiemensVDO DTCO1381, popularny Stoneridge SE5000, rzadko spotykany Actia Smartach oraz najnowszy Efas który oferuje m.in. możliwość zdalnego pobierania danych. Zalecamy wybrać tachograf, który będzie łatwy w obsłudze, można stwierdzić, im nowszy tym lepszy, bowiem w kolejnych wersjach tachografów cyfrowych wprowadzono zmiany mające na celu prostszą obsługę. Najnowsze tachografy Stoneridge oferują uproszczoną procedurę logowania karty kierowcy z wpisem manualnym, pozwalają w łaty sposób wprowadzić przerwę na okres niepozostawania  karty kierowcy w tachografie cyfrowym. Najnowsze modele tachografów cyfrowych w tym Stoneridge SE 5000 Exakt zliczają czas z większą dokładnością, a co za tym idzie pozwalają wydłużyć czas prowadzenia pojazdu o okresy krótkich postojów (reguła jednej minuty).
 • Zanim odbierzemy samochód z tachografem cyfrowym ze względu na długi czas oczekiwania należy wyrobić karty dla kierowców, czas oczekiwania nie powinien przekraczać 26 dni ale w szczególnych przypadkach może się wydłużyć. Wszystkie karty wydaje Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. Cena za kartę kierowcy to 169,74zł. Wszelkie informacje, formularze, sposób wypełnienia wniosku o wydanie kart, opłaty itd. znajdują się na stronie internetowej PWPW.
 • Równocześnie w PWPW należy wyrobić kartę firmową. Cena za kartę firmową to 282,90zł.
 • Gdy odbierzemy samochód z tachografem cyfrowym należy skalibrować tachograf w uprawnionym warsztacie. Technik warsztatowy wpisze do tachografu numer rejestracyjny samochodu oraz skalibruje tachograf.
 • Teraz można umieścić kartę przedsiębiorstwa (zwaną również kartą firmową) w szczelinie tachografu, nastąpi jej pierwsze zalogowanie - przypisanie danych do naszej firmy oraz zablokowanie danych przed dostępem innych firm.
 • Warto przeszkolić kierowców z obsługi tachografów, można wysyłać ich na szkolenie z obsługi tachografu cyfrowego lub zakupić materiały dydaktyczne do nauki obsługi tachografów.
 • Zanim kierowca wyruszy w trasę należy go wyposażyć w papier do tachografu cyfrowego, drukarki termicznej w ilości minimum 2 rolki. Tak aby na każde żądanie funkcjonariusza ITD kierowca mógł wykonać wydruk.
 • Kierowca, który prowadzi pojazd wyposażony w cyfrowe tacho musi posługiwać się kartą kierowcy, umieszcza ją w lewej szczelinie tachografu. Jeżeli kierowcy prowadzą pojazd w załodze, zmienik wkłada swoją kartę do prawej szczeliny. Podczas ruchu pojazdu tachograf automatycznie wpisuje na karcie w lewej szczelinie czynność jazdę, a w prawej czynność dyspozycyjność.
 • Kierowca musi pamiętać, że po zatrzymaniu pojazdu tachograf rejestruje na karcie inną pracę, aby rozpocząć odpoczynek kierowca musi nacisnąć przycisk czynności zmieniając rodzaj aktywności na przerwę. W nowszych modelach tachografów jest możliwe takie ustawienie tachografów aby po zgaszeniu silnika samoczynnie przełączały się na przerwę.
 • Wszystkie dane w tachografie np takie jak: wpisy manualne, wydruki, czynności, są rejestrowane w czasie UTC.
 • W wyniku oddalenia się od pojazdu, gdy kierowca nie może używać tachografu przy kolejnym logowaniu karty w tachografie powinien uzupełnić czynności jakie wykonywał od momentu wyjęcia karty do ponownego włożenia tzn. wykonać wpis manualny (funkcja tachografu).
 • Gdy kierowca rozpoczyna lub kończy dzień pracy powinien w tachograf wprowadzić symbol odpowiedniego kraju. Można to zrobić podczas wsuwania lub wyjmowania karty, należy wtedy potwierdzić komunikat z wyborem kraju. Jeżeli karta pozostaje w tachografie symbol kraju można wybrać przy pomocy odpowiedniej funkcji tachografu. Zatwierdzenie kraju powoduje wpisanie stanu licznika na kartę.
 • Jeżeli na wyświetlaczu tachografu cyfrowego pojawi się komunikat usterki lub zdarzenia np. przekroczenie prędkości należy go potwierdzić 2 x naciskając przycisk OK.
 • Posługiwanie się kartą kierowcy nie zwalnia z obowiązku posiadania zaświadczeń o nieprowadzeniu pojazdu. Kontroli na drodze podlega bierzący dzień i 28 dni wstecz, do kontroli czasu pracy kierowca przedstawia kartę kierowcy, wykresówki, zaświadczenia i inne zapisy.
 • Przed upływem 28 dnia użytkowania karty kierowcy należy ją odczytać za pomocą czytnika kart kierowców. W celu zabezpieczenia danych przed utratą pobrane pobrane należy przenieść do komputera i zapisać na bezpiecznym nośniku danych (np. CD). Pobieranie z karty kierowcy powtarzamy najpóźniej co 28 dni.
 • Zanim upłyną 3 miesiące użytkowania tachografu cyfrowego należy odczytać dane z jego pamięci. Potrzebny będzie kolejny czytnik tachografów cyfrowych chyba, że zakupiliśmy uniwersalny czytnik kart kierowców i tachografów cyfrowych. Z pobranymi danymi z tachografów postępujemy tak jak z danymi z kart kierowców. Pobieranie z tachografów cyfrowych powtarzamy najpóźniej co 3 miesiące.
 • Legalizacje tachografu cyfrowego należy robić co 2 lata w uprawnionych warsztatach.