Komisja Europejska w Rozporządzeniu 581/2010 z dnia 1 lipca 2010r. określiła maksymalne okresy na wczytanie odpowiednich danych z jednostki pojazdowej i karty kierowcy, określiła również zakres danych podlegających wczytaniu z tachografu cyfrowego.

Dane podlegające wczytaniu z tachografu cyfrowego oznaczają wszelkie dane zarejestrowane przez tachograf cyfrowy oprócz szczegółowych danych dotyczących prędkości.

Maksymalny okres na wczytanie danych nie przekracza:

  • 90 dni zarejestrowanej działalności w przypadku danych z tachografu cyfrowego;
  • 28 dni zarejestrowanej działalności w przypadku danych z karty kierowcy.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dziewięćdziesiątego dnia po jego opublikowaniu.

Treść rozporządzenia