Od 1 października 2011 r. stosuje się ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr 1266/2009 dotyczące usprawnienia tachografów cyfrowych zmieniające między innymi sposób rejestrowania przez tachograf czasu trwania krótkich podjazdów tzw. reguła 1 minuty.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr 1266/2009 z dnia 16 grudnia 2009 r. dostosowujące po raz dziesiąty do postępu technicznego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym wprowadza usprawnienia i ulepszenia tachografów oraz zwiększa poziom zabezpieczeń przed manipulacjami. W praktyce aby skorzystać z nowych funkcji tachografów konieczna będzie aktualizacja oprogramowania tachografów o ile będzie możliwa lub w ostateczności wymiana na najnowsze tachografy np. Stoneridge SE5000 Exakt.

Usprawnione tachografy cyfrowe między innymi pozwolą wydłużyć czas jazdy i czas pracy poprzez dokładniejsze jego zliczanie, oczywiście przyniesie to znaczne korzyści przy wykonywaniu zadań transportowych np. w sytuacjach "korków" na drogach, podjazdów i przestawiania samochodów.

Anulowanie trybu pracy

„Wymaganie 038 Jeżeli w czasie 120 sekund od automatycznej zmiany na PRACĘ, wskutek zatrzymania pojazdu nastąpi zmiana czynności na ODPOCZYNEK lub DYSPOZYCYJNOŚĆ, to przyjmuje się, że pierwsza taka zmiana zaistniała w czasie postoju pojazdu (w ten sposób można anulować zmianę na PRACĘ).”

Po zatrzymaniu pojazdu tachograf automatycznie przełącza się w tryb rejestrowania czasu pracy, jeżeli w ciągu 2 minut od zatrzymania kierowca zmieni rodzaj aktywności na odpoczynek lub dyspozycyjność (służy do tego dla kierowcy przycisk oznaczony "1" lub dla zmiennika "2") to czas trwania pracy zostanie zastąpiony odpowiednio odpoczynkiem lub dyspozycyjnością, zatem przerwa w prowadzeniu pojazdu rozpocznie się od chwili zatrzymania, a nie od chwili wciśnięcia selektora. Kierowca rozpoczynając postój musi pamiętać, że ma tylko 2 minuty na przełączenie selektora.

Reguła jednej minuty

  • „Wymaganie 041 W danej minucie zegarowej, jeżeli PROWADZENIE jest zarejestrowane jako czynność w minucie bezpośrednio ją poprzedzającej i następującej bezpośrednio po niej, to cała ta minuta liczy się jako PROWADZENIE.”
  • „Wymaganie 042 W danej minucie zegarowej, nietraktowanej jako PROWADZENIE zgodnie z poprzednim wymaganiem 041, cała taka minuta liczy się jako jedna czynność, która trwała najdłużej w ciągu tej minuty (lub była późniejsza w przypadku czynności o jednakowym czasie trwania).”

Jeżeli w danej minucie jazda będzie trwać od 1 do 29 sekund a po niej nastąpi przerwa, tachograf zarejestruję przerwę zgodnie z regułą przeważającej aktywności. Jeżeli jednak w danej minucie obie czynności jazda i przerwa będą trwać równo po 30 sekund to tachograf zarejestruje czynność późniejszą. Dotychczas tachograf rejestrował jazdę w danej minucie jeżeli jazda trwała chociaż 1 sekundę. Nowy sposób rejestrowania jazdy przez tachografy pozwoli zaoszczędzi w trakcie doby do kilkudziesięciu minut w przypadku firm, których specyfika wymaga krótkich przejazdów, a także uchroni przed konsekwencjami braku adnotacji o konieczności przestawienia pojazdu.

Treść rozporządzenia