Karta kierowcy wydawana jest uprawnionym kierowcom przez podmiot wydający karty, którym w Polsce jest Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. Karta kierowcy wydawana jest na okres 5 lat, ale nie na dłużej niż okres ważności prawa jazdy posiadanego przez kierowcę. Proces wydawania karty trwa nie dłużej niż 26 dni roboczych licząc od daty przyjęcia wniosku.

 

Każdy kierowca w firmie stosującej tachografy cyfrowe musi mieć wyrobioną kartę kierowcy. Proces aplikacji jest bardzo podobny do tego spotykanego w przypadku karty przedsiębiorstwa, jednakże pracodawca nie może załatwić formalności za pracownika. Kierowca zobowiązany jest do osobistego złożenia wniosku oraz wniesienia opłaty w wysokości 172,20 zł brutto. Dopiero po uiszczeniu opłaty może ubiegać się o zwrot pieniędzy u pracodawcy na podstawie imiennego dowodu uiszczenia tej opłaty. Każdy kierowca może dysponować tylko jedną kartą. 

 

Procedura składania wniosku o wydanie karty kierowcy jest bardzo prosta, jednak trzeba się ustrzec najczęściej popełnianych błędów aby okres oczekiwania nie uległ wydłużeniu. Na rozpatrzenie wniosku Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych ma 26 dni roboczych. Trzeba zatem zwrócić uwagę na to, by poprawnie wypełnić numer NIP - powinien być wnioskodawcy a nie przedsiębiorstwa oraz należy dołączyć kopię prawa jazdy w dobrej jakości, która umożliwi poprawną weryfikację kierowcy. Na stronie internetowej Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych można sprawdzić status wniosków złożonych w przeciągu ostatnich 90 dni. Można także zadzwonić na infolinię pod nr (22) 332 92 90. Infolinia pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-16:30. 

 

Karta ta umożliwia identyfikację kierowcy i przypisanie do kierowcy danych dotyczących przejazdów rejestrowanych przez tachograf cyfrowy. Wniosek o wydanie karty, przykłady wypełnienia, dokumenty do załączenia, konto do wniesienia opłaty za kartę kierowcy można pobrać ze strony Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.

karta kierowcy

Karta kierowcy umożliwia przechowywanie następujących danych:

 • Identyfikacja karty
 • Identyfikacja posiadacza karty
 • Dane dotyczące prawa jazdy
 • Dane dotyczące używanego pojazdu. Karta kierowcy umożliwia przechowywanie przynajmniej 84 takich zapisów
 • Dane dotyczące czynności kierowcy - pamięć karty kierowcy wystarcza do przechowywania danych dotyczących czynności kierowcy przez przynajmniej 28 dni (przeciętną aktywność kierowcy definiuje się jako 93 zmiany czynności dziennie)
 • Miejsca rozpoczęcia i/lub zakończenia dziennego okresu pracy. Pamięć karty kierowcy umożliwia przechowywanie przynajmniej 42 par takich zapisów
 • Dane dotyczące zdarzeń. Karta kierowcy umożliwia przechowywanie następujących danych dotyczących sześciu ostatnich zdarzeń każdego typu (tj. 36 zdarzeń)
 • Dane dotyczące usterek. Karta kierowcy umożliwia przechowywanie następujących danych dotyczących dwunastu ostatnich usterek każdego rodzaju (tj. 24 usterki)
 • Dane dotyczące czynności kontrolnej. Karta kierowcy umożliwia przechowywanie jednego takiego zapisu
 • Dane sesji karty
 • Dane dotyczące stanów szczególnych. Karta kierowcy umożliwia przechowywanie 56 takich zapisów

 

Obowiązkowo należy pobierać dane z karty kierowcy w odstępach nie większych niż 28 dni, a w przypadku gdy kierowca przez okres dłuższy niż ustawowe 4 tygodnie nie wykonuje pracy dane należy pobrać w ciągu kolejnych 4 tygodni po wznowieniu pracy. Za pobór danych odpowiedzialny jest przedsiębiorca/właściciel lub dzierżawca pojazdu. Za wszelkie przekroczenia przepisów przewidziane są kary grzywny, a w przypadku szczególnych naruszeń organy kontrolne mogą odebrać licencję na przewozy. Ponadto każdy kierowca podczas kontroli na drodze zobligowany jest do okazania karty kierowcy jeżeli ją posiada, kontroli podlega bieżący dzień i 28 dni wstecz.