Karta warsztatowa wydawana jest podmiotowi prowadzącemu warsztat oraz innym uprawnionym podmiotom przez podmiot wydający karty, którym w Polsce jest Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. Karta warsztatowa wydawana jest na 1 rok, jednak nie dłużej niż okres ważności uprawnienia technika.

Opłata netto za wydanie Karty Warsztatowej 230 PLN (282,90 PLN brutto). Karta warsztatowa identyfikuje technika warsztatowego oraz umożliwia aktywację, kalibrację, testowanie i pobieranie danych z tachografu.

karta warsztatowa

Karta warsztatowa umożliwia przechowywanie następujących danych:

  • Zabezpieczenia
  • Identyfikacja karty
  • Identyfikacja posiadacza karty
  • Dane dotyczące używanego pojazdu. Karta warsztatowa umożliwia przechowywanie przynajmniej 4 takich zapisów
  • Dane dotyczące czynności kierowcy. Karta warsztatowa umożliwia przechowywanie danych dotyczących czynności kierowcy przynajmniej za jeden dzień przeciętnej aktywności kierowcy
  • Miejsca rozpoczęcia i/lub zakończenia dziennego okresu pracy. Karta warsztatowa umożliwia przechowywanie przynajmniej trzech par takich zapisów
  • Dane dotyczące zdarzeń i usterek. Karta warsztatowa umożliwia przechowywanie danych dotyczących trzech ostatnich zdarzeń każdego rodzaju (tj. 18 zdarzeń) i sześciu ostatnich usterek każdego rodzaju (tj. 12 usterek)
  • Dane dotyczące czynności kontrolnej
  • Dane dotyczące kalibracji i regulacji czasu. Karta warsztatowa umożliwia przechowywanie przynajmniej 88 takich zapisów
  • Dane dotyczące stanów szczególnych. Karta warsztatowa umożliwia przechowywanie danych dotyczących odpowiednich stanów szczególnych, w taki sam sposób jak karta kierowcy. Karta warsztatowa umożliwia przechowywanie dwóch takich zapisów