Karta warsztatowa wydawana jest podmiotowi prowadzącemu warsztat oraz innym uprawnionym podmiotom przez podmiot wydający karty, którym w Polsce jest Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. Karta warsztatowa wydawana jest na 1 rok, jednak nie dłużej niż okres ważności uprawnienia technika.

Karta przedsiębiorstwa wydawana jest uprawnionym przedsiębiorstwom przez podmiot wydający karty, którym w Polsce jest Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. O karty przedsiębiorstwa wnioskować mogą przewoźnicy drogowi lub inne podmioty wykonujące przewozy drogowe, będące właścicielami lub użytkownikami pojazdów samochodowych objętych obowiązkiem instalacji i użytkowania tachografu cyfrowego.

Karta kierowcy wydawana jest uprawnionym kierowcom przez podmiot wydający karty, którym w Polsce jest Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. Karta kierowcy wydawana jest na okres 5 lat, ale nie na dłużej niż okres ważności prawa jazdy posiadanego przez kierowcę. Proces wydawania karty trwa nie dłużej niż 26 dni roboczych licząc od daty przyjęcia wniosku.

Najnowszym zatwierdzonym tachografem cyfrowym w Unii Europejskiej jest produkt niemieckiej firmy EFKON mobility GmbH o nazwie Efas-3 i jego następca Efas-4.

Tachograf Actia Smartach jest najmniej rozpowszechnionym tachografem cyfrowym. Psiada 3-wierszowy wyświetlacz oraz wydaje sygnały dźwiękowe w szczególnych sytuacjach np. takich jak przekroczenie czasu jazdy bez przerwy.

Tachografy Stoneridge SE 5000 można spotkać w markach samochodów takich jak Mercedes, Mann oraz SCANIA. Rozmiar tachografu porównywalny jest z wielkością radia samochodowego. Tachograf składa się z wyświetlacza oraz z panelu zewnętrznego.

Tachograf DTCO 1381 jest najczęściej montowanym tachografem cyfrowym, ze względu na stosunkowo prostą obsługę (nie dotyczy wpisów manualnych, które mogą przysparzać problemów) jest preferowany przez kierowców.

Poradnik Obsługa tachografu cyfrowego został stworzony w celu przybliżenia tematyki tachografów cyfrowych, wskazuje jakie obowiązki wynikają z posiadania samochodów z tachografami cyfrowymi, od czego rozpocząć, w co należy się wyposażyć, na co należy zwrócić uwagę podczas obsługi itd.