Książki i inne publikacje o temtyce:

  • czas pracy kierowcy
  • tachografy cyfrowe
  • materiały niebezpieczne ADR
  • przewóz rzeczy
  • przewóz osób
  • bezpieczeństwo i higiena pracy BHP
  • nauka obsługi tachografów cyfrowych
  • budowa ciągnika siodłowego
  • kursy specjalistyczne
  • inne