Czas pracy kierowcy wg Rozporządzenia 561/2006

Szkolenie z zakresu Rozporządzenia 561/2006, czasu prowadzenia pojazdu, przerwy i okresy odpoczynku kierowców wykonujących przewóz drogowy rzeczy i osób.

Szkolenia z zakresu Systemu Tachografów Cyfrowych dla kierowców i przedsiębiorców.