Decyzją Komisji z dnia 14 grudnia 2009r. zmieniono FORMULARZ służący dokumentowania przyczyny nieposiadania zapisów urządzenia rejestrującego (tachografu analogowego lub cyfrowego), poszerzono go do 6 przypadków, w których kierowca:

  • przebywał na zwolnieniu chorobowym
  • przebywał na urlopie wypoczynkowym
  • maił czas wolny od pracy lub odpoczywał
  • prowadził pojazd wyłączony z zakresu stosowania rozporządzenia (WE) 561/2006 lub AETR
  • wykonywał pracę inną niż prowadzenie pojazdu
  • pozostawał w gotowości

Nowy wzór nieposiadania zapisów urządzenia rejestrującego powinien być wypełniony przed rozpoczęciem podróży maszynowo lub komputerowo (wypełniony odręcznie nie będzie akceptowany).

Ze względu na problemy z interpretacją niektórych punktów nowego wzoru zaświadczenia w polskiej wersji językowej Komisja Europejska w Sprostowaniu do Decyzji Komisji 2009/959/UE zmieniła punkty 16-ty i 19-ty.

Wzór zaświadczenia

Sprostowanie do Decyzji Komisji 2009/959/UE

Decyzja Komisji 2009/959/UE