Tachograf DTCO 1381 jest najczęściej montowanym tachografem cyfrowym, ze względu na stosunkowo prostą obsługę (nie dotyczy wpisów manualnych, które mogą przysparzać problemów) jest preferowany przez kierowców.

Rozmiary tachografu są porównywalne z wielkością radia samochodowego. 

tachograf SiemensVDO dtco1381

 

 

Na panelu zewnętrznym można rozróżnić elementy takie jak:

 • Czytnik kart lewy dla kierowcy
 • Czytnik kart prawy dla zmiennika kierowcy
 • Zintegrowana drukarka, z krawędzią do odrywania oraz przyciskiem do otwierania
 • Monochromatyczny wyświetlacz z podświetlaniem
 • Przyciski dla pierwszego kierowcy: czynności i wysuwania karty
 • Przyciski dla drugiego kierowcy: czynności i wysuwania karty
 • Przyciski nawigacyjne: Enter, Wstecz, Góra, Dół
 • Gniazdo poboru danych

 

Wyświetlacz tachografu prezentuje dane w dwóch wierszach, w czasie jazdy można odczytać:

 • pierwszy wiersz od lewej
  • Godzinę wg czasu lokalnego (czas lokalny jest oznaczony czarnym punktem, czas bez punktu oznacza czas UTC)
  • Rodzaj trybu pracy - "Eksploatacja" - symbol kierowcy - włożona karta kierowcy
  • Aktualna prędkość w km/h
 • drugi wiersz od lewej
  • Czynność pierwszego kierowcy - symbol kierowcy - czas jazdy
  • Karta wczytana prawidłowo - symbol karty
  • Łączny stan kilometrów
  • Czynność drugiego kierowcy - symbol dyspozycyjność - czas dyspozycyjności, czynność ustawiana automatycznie przez tachograf w czasie jazdy również gdy karat kierowcy zmienika nie została włożona do tachografu


Tachograf cyfrowy DTCO 1381 wraz ze wszystkimi elementami potrzebnymi do prawidłowego funkcjonowania, jest urządzeniem, które odpowiedzialne jest za rejestrację pracy kierowcy. Urządzenie to spełnia obecnie obowiązujące przepisy, które odnaleźć można w rozporządzeniu UE (EWG) nr 3821/85 - załącznik I B. 
Tachograf służy do przekazywania informacji, które wspomagają kierowcę. Dzięki nim ma on możliwość respektowania reguł, które dotycząc transportu drogowego. Informacje zapisane na tachografie pomagają przedsiębiorcy, zatrudniającemu kierowcę, zbadanie pracy zatrudnionego oraz wykorzystanie pojazdu, którym się porusza. 


Tachograf cyfrowy DTCO 1381 posiada kilka rodzajów pracy:

 • Praca
 • Firma
 • Kalibracja
 • Kontrola


Tryby pracy aktywują karty do tachografów wydawane są przez odpowiedzialne za to organy państw członkowskich Unii Europejskiej:

 • karta kierowcy - pozwala ona na identyfikację kierowcy, który będzie kierował określonym samochodem, a co za tym idzie - będzie korzystał z tachografu. Ten rodzaj karty używany jest podczas zwykłego użytkowania samochodu. Dzięki niej możliwe jest zapisanie, wyświetlenie, jak również drukowanie i pobieranie danych dotyczących określonego kierowcy. Dane te mogą być pobrane jedynie podczas włożenia karty do tachografu.
 • karta firmy - jak sama nazwa mówi, dzięki niej na tachografie możliwa jest identyfikacja firmy. Dzięki niej można mieć dostęp do danych przedsiębiorstwa, na które wystawiona została karta. Daje możliwość pobierania i drukowania informacji z masowej pamięci urządzenia, jak również o kierowcy (jeżeli jego karta w danym momencie jest włożona do tachografu). Karta ta umożliwia również, choć tylko jeden raz, wpisanie numeru rejestracyjnego urządzenia oraz nazwy kraju członkowskiego, który dopuścił tachograf DTCO 1381 do użytku. Kartę tę wydaje się dla właściciela pojazdów. 
 • karta kontroli - pozwala na zidentyfikowanie urzędnika, który dopuścił się kontroli kierowcy (np. policjant, czy strażnik graniczny). Dzięki niej urzędnik ma dostęp do wszystkich danych, które zostały zapisane w pamięci tachografu, jak również na włożonej do urządzenia karcie kierowcy. Wszystkie dane urzędnik może pobrać za pomocą specjalnego interfejsu lub wyświetlić je na monitorze tachografu. 
 • karta serwisowa - ten rodzaj karty wyprodukowany został dla osób, które pracują w autoryzowanych punktach obsługi klienta. Osoba taka musi mieć uprawnienia i upoważnienie do programowania tachografów, ich sprawdzania, kalibracji, a przede wszystkim do aktywacji każdego urządzenia. 
  Prezentowany tachograf blokuje karty po ich włożeniu. Wyjąć je można w momencie unieruchomienia pojazdu, po zapisaniu na karcie odpowiednich danych, które określono w odpowiednim rozporządzeniu UE lub kiedy zażąda tego użytkownik. Zdarza się, że podczas ryglowania karty dochodzi do zakłóceń, przez co tachograf może ją automatycznie wysunąć. Zanim jednak to zrobi, będzie starał się zapisać na niej dostępne dane. W tym momencie może dojść do nieprawidłowego zapisu danych (mogą być niepełne albo nieprawdziwe). 

 

Tachograf cyfrowy DTCO 1381 posiada kilka podstawowych funkcji, które zostaną opisane poniżej. Należą do nich:

 • Rejestracja i zapis w pamięci - jest to podstawowa funkcja tachografu. Umożliwia ona zapis pracy danego kierowcy, dzięki czemu pracodawca wie, co dzieje się z kierowcą podczas wykonywania przez niego zleconego zadania. Poza przebytą drogą oraz prędkością, z jaką jechał kierowca, tachograf rejestruje różnego rodzaju aktywności kierowcy, zarówno na jego osobistej karcie, jak i pamięci masowej. W pamięci masowej rejestruje się kierowców, którzy będą prowadzili pojazd, w którym znajduje się określony tachograf. Poza tym zadaniem pamięci masowej jest zapisanie różnego rodzaju zakłóceń, jakie wystąpiły podczas drogi.
 • Wyświetlacz - kierowca widzi na nim prędkość, z jaką jedzie; długość trasy, którą już przejechał i godzinę. Poza tym można na nim zauważyć rodzaj kart, jakie są zaryglowane w urządzeniu oraz symbole aktywności, jakie zostały ustawione na urządzeniu. Wyświetlacz pomoże nam również w pokazaniu danych kierowcy prowadzącego określony pojazd, jak również pokaże wskazówki, dzięki którym kierowcy będą potrafili lepiej obsługiwać zamontowane urządzenie. Jeżeli dochodzi do zakłóceń, są one sygnalizowane optycznie.
 • Wydruk i transmisja danych - prezentowane urządzenie posiada wbudowaną drukarkę, dzięki której możliwy jest wydruk całej aktywności. Każda publikacja danych z tachografu odbywa się na żądanie, kierowcy, właściciela pojazdu i innych osób uprawnionych do przeglądania zapisanych na urządzeniu danych. Wydruk ten musi być zgodny ze specyfikacją, którą odnajdziemy w rozporządzeniu Rady ((EWG) nr 3821/85 (załącznik I B).
   

Podstawowa wersja tachografu cyfrowego posiadała wiele funkcji, jednak zmiany, jakie nastąpiły po 1 października 2012 roku spowodowały, że producent wersji 1.4 musiał zmienić nieco produkowany model. Przepisy, które obowiązują od 1.10.2012 r. mówią, że w samochodach, w których obowiązkowe jest montowanie tachografów mogą być instalowane, tylko tachografy cyfrowe III generacji, które mają możliwość uruchomienia niezależnego sygnału monitującego prędkość oraz drogi IMS. Montaż takiego urządzenia jest niezależny od daty pierwszej rejestracji pojazdu, ponieważ tachograf musi wcielać w życie przepisy, które obowiązują w dniu jego instalacji. W najnowszej wersji 2.0. oprócz funkcji znanych od poprzednika, zainstalowano również drugi sygnał prędkości, ale także VDO Counter, dzięki któremu łatwiej jest nie łamać przepisów dotyczących pracy kierowców.

 

Do najważniejszych funkcji, które można odnaleźć w wersji 2.0. (a których nie było w wersji 1.4) należą:

 • wspomniany wyżej drugi sygnał prędkości
 • zasada jednej minuty, dotycząca obliczania czasu jazdy samochodem
 • możliwość wychwycenia prób manipulacji przy tachografie
 • pobranie danych z karty kierowcy bez użycia do tego celu karty przedsiębiorcy
 • 9 kolorów wyświetlaczy

 

Powyższe funkcje sprawiają, że wersja 2.0 tachografu cyfrowego jest chętniej wykorzystywana niż jej poprzedniczka.

 

Instrukcje do tachografów cyfrowych