Pobierz pliki, instrukcje, dokumenty

Kategoria: Prawo

Sortuj wg:
Domyślnie | Nazwy | Autor | Daty | Wyświetleń
folder.png

Teksty ujednolicone

Jednolite teksy ustaw uwzględniające wszelkie zmiany jakie w nich zaszły od chwili ogłoszenia przygotowane przez Kancelarię Sejmu.

Plików: 3
 
pdf.png Ustawa o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców POLECANY
Dodany: 2009-08-28
Zmodyfikowany: 2015-06-19
Wielkość: 20.07 KB

Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców.

Dziennik Ustaw z 2009r. Nr 79 poz. 670


pdf.png Decyzja Komisji 2009/959/UE POLECANY
Dodany: 2010-01-04
Zmodyfikowany: 2015-06-19
Wielkość: 753.25 KB

Decyzja Komisji z dnia 14 grudnia 2009 r. zmieniająca decyzję 2007/230/WE w sprawie formularza dotyczącego przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym


doc.png Świadectwo działalności POLECANY
Dodany: 2010-04-16
Zmodyfikowany: 2015-06-19
Wielkość: 61 KB

Nowy wzór świadectwa działalności zmienionego Decyzją Komisji 2009/959/UE z dnia 14 grudnia 2009r. uwzględniające sprostowanie do niniejszej decyzji.


pdf.png Sprostownie decyzji 2009/959/UE POLECANY
Dodany: 2010-04-15
Zmodyfikowany: 2015-06-19
Wielkość: 705.37 KB

Sprostowanie do decyzji Komisji 2009/959/UE z dnia 14 grudnia 2009 r. zmieniającej decyzję 2007/230/WE w sprawie formularza dotyczącego przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym


pdf.png Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym POLECANY
Dodany: 2010-04-21
Zmodyfikowany: 2015-06-19
Wielkość: 50.52 KB

Ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw z 2010r. Nr 43 poz. 246


pdf.png Rozporządzenie Ministra Infrastruktury POLECANY
Dodany: 2010-05-12
Zmodyfikowany: 2015-06-19
Wielkość: 291.58 KB

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy.

Dziennik Ustaw z 2010r. Nr 53 poz. 314


pdf.png Ustawa o systemie tachografów cyfrowych POLECANY
Dodany: 2009-08-28
Zmodyfikowany: 2015-06-19
Wielkość: 142.44 KB

Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o systemie tachografów cyfrowych.

Dziennik Ustaw z 2005r. Nr 99 poz. 1494


pdf.png Rozporządzenie Komisji (UE) NR 581/2010 POLECANY
Dodany: 2010-07-28
Zmodyfikowany: 2015-06-19
Wielkość: 712.53 KB

Rozporządzenie Komisji (UE) z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie maksymalnych okresów na wczytanie odpowiednich danych z jednostek pojazdowych oraz kart kierowców


pdf.png Rozporządzenie (WE) nr 1073/2009 POLECANY
Dodany: 2009-11-20
Zmodyfikowany: 2015-06-19
Wielkość: 1.25 MB

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1073/2009 z dnia 21 października 2009 r.w sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 561/2006


pdf.png Decyzja Komisji Europejskiej K(2011) 3759 POLECANY
Dodany: 2011-08-10
Zmodyfikowany: 2015-06-19
Wielkość: 131.05 KB

Decyzja Wykonawcza Komisji z dnia 7 czerwca 2011r. w sprawie obliczania dziennego czasu prowadzenia pojazdu zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady


pdf.png Rozporządzenie Komisji (UE) NR 1266/2009 POLECANY
Dodany: 2010-04-17
Zmodyfikowany: 2015-06-19
Wielkość: 1006.03 KB

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1266/2009 z dnia 16 grudnia 2009 r. dostosowujące po raz dziesiąty do postępu technicznego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym


pdf.png Ustawa o zmianie ustaw o czasie pracy kierowców i transporcie drogowym POLECANY
Dodany: 2011-08-18
Zmodyfikowany: 2015-06-19
Wielkość: 28.24 KB

Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz ustawy o transporcie drogowym.

Dziennik Ustaw z 2011r. Nr 168 poz. 1005


pdf.png Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw POLECANY
Dodany: 2011-12-09
Zmodyfikowany: 2015-06-19
Wielkość: 92.05 KB

Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw z 2011r. Nr 244 poz. 1454


pdf.png Rozporządzenie Rady (EWG) NR 3820/85 POLECANY
Dodany: 2009-08-28
Zmodyfikowany: 2015-06-19
Wielkość: 148.34 KB

Rozporządzenie Rady (EWG) NR 3820/85 z dnia 20 grudnia 1985r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego.


pdf.png Rozporządzenie Rady (EWG) NR 3821/85 POLECANY
Dodany: 2009-08-28
Zmodyfikowany: 2015-06-19
Wielkość: 221.16 KB

Rozporządzenie Rady (EWG) NR 3821/85 z dnia 20 grudnia 1985r. w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym.


pdf.png Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym POLECANY
Dodany: 2009-08-28
Zmodyfikowany: 2015-06-19
Wielkość: 47.03 KB

Ustawa z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw z 2007r. Nr 192 poz. 1381


pdf.png Rozporządzenie Ministra Transportu POLECANY
Dodany: 2009-08-28
Zmodyfikowany: 2015-06-19
Wielkość: 87.1 KB

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 23 sierpnia 2007r. w sprawie częstotliwości pobierania danych z tachografów cyfrowych i kart kierowców oraz warunków przechowywania tych danych.


pdf.png Zalecenie Ministra Transportu POLECANY
Dodany: 2009-08-28
Zmodyfikowany: 2015-06-19
Wielkość: 28.33 KB

Zalecenie Ministra Transportu ws. formularza do decyzji KE 2007/230/WE.


pdf.png Komunikat Ministra Transportu POLECANY
Dodany: 2009-08-28
Zmodyfikowany: 2015-06-19
Wielkość: 42.43 KB

Komunikat Ministra Transportu z dnia 5 lipca 2007r. w sprawie formularza dotyczącego przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w międzynarodowym przewozie drogowym.


pdf.png Ustawa o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców POLECANY
Dodany: 2009-08-28
Zmodyfikowany: 2015-06-19
Wielkość: 44.63 KB

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007r. o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz zmianie niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw z 2007r. Nr 99 poz. 661


pdf.png Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 POLECANY
Dodany: 2009-08-28
Zmodyfikowany: 2015-06-19
Wielkość: 453.02 KB

Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 15 marca 2006r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85.


pdf.png Dyrektywa 2006/22/WE POLECANY
Dodany: 2009-08-28
Zmodyfikowany: 2015-06-19
Wielkość: 402.35 KB

Dyrektywa 2006/22/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 15 marca 2006r. w sprawie minimalnych warunków wykonania rozporządzeń Rady (EWG) nr 3820/85 i nr 3821/85 dotyczących przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym oraz uchylająca dyrektywę Rady 88/599/EWG


pdf.png Ustawa o czasie pracy kierowców POLECANY
Dodany: 2009-08-28
Zmodyfikowany: 2015-06-19
Wielkość: 39.03 KB

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o czasie pracy kierowców.

Dziennik Ustaw z 2004r. Nr 92 poz. 879


pdf.png Rozporządzenie Komisji (WE) NR 1360/2002 POLECANY
Dodany: 2009-08-28
Zmodyfikowany: 2015-06-19
Wielkość: 3.12 MB

Rozporządzenie Komisji (WE) NR 1360/2002 z dnia 13 czerwca 2002r. dostosowujące po raz siódmy do postępu technicznego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym.


pdf.png Dyrektywa 2002/15/WE POLECANY
Dodany: 2009-08-28
Zmodyfikowany: 2015-06-19
Wielkość: 135.83 KB

Dyrektywa 2002/15/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 2002r. w sprawie organizacji czasu pracy osób wykonujących czynności w trasie w zakresie transportu drogowego.


pdf.png Rozporządzenie Rady (WE) NR 2135/98 POLECANY
Dodany: 2009-08-28
Zmodyfikowany: 2015-06-19
Wielkość: 233.55 KB

Rozporządzenie Rady (WE) NR 2135/98 z dnia 24 września 1998r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym oraz dyrektywę 88/599/EWG dotyczącą stosowania rozporządzeń (EWG) nr 3820/85 i (EWG) nr 3821/85.


pdf.png Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy POLECANY
Dodany: 2013-07-09
Zmodyfikowany: 2015-06-19
Wielkość: 358.45 KB

Ustawa z dnia 5 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców.

Dziennik Ustaw z 2013r. Nr 0 poz. 567