UTC - Universal Time Coordinated (GMT Greenwich Mean Time) - format czasu wykorzystywany w systemie tachografów cyfrowych. Czas UTC nie uwzględnia lokalnych zmian np. czasu letniego/zimowego. Wszystkie tachografy stosowane w Unii Europejskiej rejestrują czynności, sporządzają wydruki w tym samym czasie UTC.

Przeliczanie czasu lokalnego na czas UTC dla Polski

Strefy czasowe Europa

  • w okresie letnim czas UTC = czas lokalny - 2 godz. np. jeżeli w Polsce jest godzina 14-ta wg czasu lokalnego to wg czasu UTC będzie to godzina 12-ta
  • w okresie zimowym czas UTC = czas lokalny - 1 godz. np. jeżeli w Polsce jest godzina 14-ta wg czasu lokalnego to wg czasu UTC będzie to godzina 13-ta

Ustawianie czasu UTC przeprowadza tachnik warsztatu podczas kalibracji tachografu posługując się kartą warsztatową. W celu ograniczenia manipulacji kierowca ma możliwość przestawienia plus/minus 1 minutę na tydzień. Jeżeli różnica wynosi wiecej niż 20 minut tachograf powinien być przestawiony przez technika.

Tachografy cyfrowe mogą pokazywać czas lokalny, dla odróżnienia czas lokalny na wyświetlaczu może być oznaczony kropką. Kierowca ma możliwość dowolnego ustawienia czasu lokalnego w tachografie, nie musi jednak tego robić, gdyż nie ma to wpływu na dane rejestrowane w pamięci tachografu.