Karta przedsiębiorstwa wydawana jest uprawnionym przedsiębiorstwom przez podmiot wydający karty, którym w Polsce jest Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. O karty przedsiębiorstwa wnioskować mogą przewoźnicy drogowi lub inne podmioty wykonujące przewozy drogowe, będące właścicielami lub użytkownikami pojazdów samochodowych objętych obowiązkiem instalacji i użytkowania tachografu cyfrowego.

Karta przedsiębiorstwa wydawana jest na okres 5 lat. Opłata netto za wydanie Karty Przedsiębiorstwa 230,00 PLN (282,90 PLN brutto). Firma może wyrobić dowolną ilość kart. Karta przedsiębiorstwa identyfikuje firmę i umożliwia: dostęp do wszystkich danych umieszczonych w tachografie związanych z daną firmą w celu ich wyświetlenia, pobrania i drukowania, blokuje dostęp innej firmy do danych własnego przedsiębiorstwa.

karta przedsiębiorstwa

Karta przedsiębiorstwa umożliwia przechowywanie następujących danych:
  • Identyfikacja karty
  • Identyfikacja posiadacza karty
  • Dane dotyczące czynności wykonywanych przez firmę. Karta firmowa umożliwia przechowywanie przynajmniej 230 takich zapisów